Regulamin rezerwacji | Kormoran Medispa, Rowy.

Regulamin rezerwacji w obiekcie Kormoran Medispa

Regulamin rezerwacji w obiekcie Kormoran Medispa

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Kormoran Medispa, Kościelna 16, 76-212 Rowy, tel. 48 59 814 19 41, email rezerwacje@kormoran-rowy.pl (dalej: "Obiekt").
 2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
 4. Umowa rezerwacji zawierana jest z firmą Turystyka i Wypoczynek Beata Ćwigoń z siedzibą Ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy zarejestrowany przez Centralną Ewidencję i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 8391021506

Reklamacje

 1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem rezerwacje@kormoran-rowy.pl lub telefonicznie pod nr tel. 48 59 814 19 41)
 2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)

Anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
 2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
 3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
 4. Warunki anulacji wynikające z profilu powiązanego z rezerwowaną przez klienta ofertą. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe- regulamin pobytu zwierząt znajduje się pod linkiem.

Dane osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora.
 2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Ustalenia końcowe

 1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
 2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 4. Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
 5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Kormoran Medispa oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.

Banners

Oferty